Aplikacja BHP – nowoczesne BHP w zakładzie pracy

Lena Liedke

27 lipca, 2021 2 min czytania

aplikacja bhp

5/5 - (3 votes)

Wypadki przy pracy zdarzały się odkąd tylko pracę rozpoczęto. Mimo to, ustrukturyzowane przeciwdziałanie wypadkom w Polsce miało miejsce dopiero na początku lat 50-tych wraz powstaniem pierwszej służby BHP. Poprzedzone było podpisaniem uchwały o zapewnieniu postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie BHP to obowiązkowy punkt onboardingu każdego nowego pracownika – zwłaszcza w branżach o podwyższonym ryzyku tj. budownictwo, produkcja czy automotive. Warto jednak zastanowić się nad bardziej nowoczesnym, a co za tym idzie skutecznym rozwiązaniem. Rozwiązaniem praktycznym, które jest na wyciągnięcie ręki i jest z pracownikami “na co dzień”.

 

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem

Konkurencja na rynku oraz szybki postęp gospodarczy sprawia, że przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na przestoje oraz związane z nimi koszty. Generują one m. in. przesunięcia w obsadzie stanowisk, nowe rekrutacje, szkolenia nowych pracowników, wysokie koszty odszkodowań, a nawet koszty sądowe. Do kosztów związanych z ryzykiem wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, należy również zaliczyć ten najistotniejszy – uszczerbek, bądź utratę zdrowia pracownika. Biorąc pod uwagę wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa, czy nie warto zainwestować w odpowiednią, nowoczesną, dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa prewencje? 

Żeby przeprowadzić skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a w dalszej kolejności utrzymać ją, można oprzeć się o model zwany cyklem Deminga.  Składa się z etapów: planowania, wykonywania, sprawdzania i działania, zapętlonych w celu ciągłego doskonalenia procesu. 

  • Planowanie: określaj i oceniaj ryzyka dotyczące BHP, określaj szanse dotyczące BHP oraz inne ryzyka i szanse, ustalaj cele i procesy BHP niezbędne do osiągnięcia wyników zgodnych z polityką BHP organizacji. 
  • Wykonanie: wdrażaj procesy zgodnie z planem.
  • Sprawdzanie: monitoruj i mierz działania i procesy w odniesieniu do polityki i celów BHP oraz raportuj wyniki.
  • Działanie: podejmuj działania w celu ciągłego doskonalenia efektów działania w zakresie BHP, aby osiągnąć zamierzone wyniki.

 

Nowoczesne zarządzanie BHP – 6 niezawodnych zasad

Aby iść z duchem czasu, należy stale doskonalić i optymalizować procesy w przedsiębiorstwie. Co więcej, unowocześnienie metod zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwoli na ograniczenie sytuacji wypadkowych do minimum i pozwoli na kompleksowe zarządzanie ryzykiem. Poniżej możesz zapoznać się z sześcioma cechami, które powinna spełniać nowoczesna aplikacja BHP. 

  1. mobilność
  2. prewencja
  3. współodpowiedzialność
  4. transparentność informacji 
  5. odpowiednia organizacja
  6. analiza danych

 

Aplikacja BHP odpowiedzią na nowoczesną prewencje

Znając poszczególne etapy w cyklu Deminga oraz atrybuty, jakimi powinna cechować się aplikacja BHP – czas przyjrzeć się systemowi odpowiadającemu na potrzeby przedsiębiorstwa. 

Podstawową funkcją aplikacji BHP ITgenerator jest rejestr zdarzeń wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych. Dzięki odpowiedniemu monitoringowi i analizie minionych zagrożeń w firmie, osoby odpowiedzialne są w stanie przewidzieć potencjalne sytuacje wypadkowe w przyszłości oraz zapobiegać im. Zautomatyzowany system zarządzania BHP obejmujący rejestr zdarzeń lub rejestr kontroli uporządkuje dokumentację oraz umożliwi generowanie raportów i powiadomień.

Wygenerowane powiadomienia oraz zalecenia, które w webowym panelu może dodać administrator są przez cały dzień pracy dostępne dla pracowników firmy. Dostęp do zadań oraz ich szczegółów z poziomu smartfona usprawnia pracę zespołów oraz powoduje, że ustalone wcześniej zadania zostaną wykonane zgodnie z planem. 

Aplikacja BHP sprawdza się w przypadku automatycznego generowania raportów, przedstawionych w przejrzystej formie wykresów i zestawień. Dzięki mobilnej formie, administrator może z łatwością porównywać i analizować dane za pomocą kilku kliknięć. 

Ostatnie założenie cyklu Deminga – działanie – w życie wdrożyć mogą jedynie pracownicy firmy. Jednak w działaniu mogą wspomóc ich statusy nadawane zadaniom. Dzięki temu wewnątrz listy zadań występuje priorytetyzacja, porządkująca zadania pracowników.

 

Oceń ten wpis:
5/5 - (3 votes)

System zarządzania awariami - 5 dobrych systemów

Blog

System zarządzania awariami - 5 dobrych systemów

5/5 - (3 votes) Zarządzanie ryzykiem to priorytet – zwłaszcza w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Samo zarządzanie ryzykiem wg definicji OECD to działania podejmowane w...

Czytaj dalej