System zarządzania awariami – 5 dobrych systemów

Anna Bering

10 sierpnia, 2021 3 min czytania

system zarządzania awariami

4.5/5 - (2 votes)

Zarządzanie ryzykiem to priorytet – zwłaszcza w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Samo zarządzanie ryzykiem wg definicji OECD to działania podejmowane w celu osiągnięcia lub poprawy bezpieczeństwa instalacji i bezpieczeństwa jej eksploatacji. W zakładach produkcyjnych oraz innych zakładach przemysłowych najważniejsza jest prewencja. System zarządzania awariami może okazać się skutecznym wsparciem dla UR. Jednak mimo najlepszej oceny ryzyka i działaniom prewencyjnym awarie zdarzają się na porządku dziennym.

Jak przedsięwziąć odpowiednią analizę zagrożeń? Z jakichś źródeł pozyskiwać dane? Jak zrobić to sprawnie i zautomatyzować procesy? A co najważniejsze: jak skrócić proces zgłaszania awarii, naprawy, a co za tym idzie przestoju maszyny?

Na polskim rynku dostępnych jest wiele systemów CMMS, skupionych m.in. na procesie zarządzania awariami. Wybraliśmy cztery z nich – naszej perspektywy godnych uwagi.  

Plan9000

To polski, nowoczesny system modułowy. Cechuje się mobilnością i elastycznością, ponieważ zachowuje pełną funkcjonalność zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Od decyzji klienta zależy również czy system zarządzania awariami będzie instalowany na jego serwerach, wykorzysta oprogramowanie dostępne w chmurze czy wykupi abonament. 

Jeśli chodzi o samo działanie aplikacji – obok zgłaszania awarii – dostępne jest planowanie różnych rodzajów prac: eksploatacyjnych, remontowych czy modernizacyjnych. W przypadku konieczności szybkiego działania, system powiadamia osobę odpowiedzialną za usunięcie awarii.

Na podstawie zgłoszeń osoba odpowiedzialna planuje lub zleca prace. System umożliwia identyfikację zgłoszenia poprzez jego indywidualny numer, datę, zgłaszającego oraz urządzenie, którego dotyczy. Przeglądając listę zgłoszeń zobaczyć można ich aktualny stan oraz podjęte w związku z nimi działania.

System zbiera informacje na podstawie wszystkich działań związanych z urządzeniami i gromadzi w postaci zleceń. Istnieje również możliwość wygenerowania analiz w formie list, zestawień czy raportów na podstawie zleceń i ich kosztów. 

QR maint

QR maint to zarządzanie procesem utrzymania ruchu bazujące na kodach kreskowych i QR. Według producenta założenie konta w dowolnej przeglądarce zajmie jedynie kilka sekund, po czym możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na istotnych maszynach, pojawiają się możliwości wglądu do historii maszyny, zgłoszenia usterki lub wykonania zadania, przypisanego do konkretnego użytkownika. 

System zarządzania awariami monitoruje terminy, aktualne statusy zadań, czas realizacji oraz koszty z nimi związane. Na podstawie zebranych danych oraz ustawień manualnych użytkownik może zaplanować działania prewencyjne, o których system zarządzania awariami przypomni wysyłając powiadomienie E-mail lub SMS.

Ciekawym dodatkiem jest również rozszerzenie systemu o Dashboard TV – umieszczony na hali produkcyjnej lub pokoju techników ekran, wyświetla stan parku maszynowego w czasie rzeczywistym.  

W obrębie systemu funkcjonują konta płatne oraz bezpłatne. Opłatę za konto uiścić należy w przypadku użytkowników typu: administratorzy systemu, technicy i technicy limitowani. Konta zgłaszających są darmowe, ale nie mają dostępu do pełnej wersji systemu.

Simply mobile

Na stronie producenta nie znajdziemy wiele informacji na temat sposobu funkcjonowania systemu. Pewne jest, że cechuje się szerokimi możliwościami wykorzystania w praktyce. Służy on bowiem nie tylko, do zgłoszeń problemów i niedyspozycji maszyn, ale także do analizy na podstawie raportów i zestawień różnego typu danych zleceń i zgłoszeń, kosztów pracy i części, czasu pracy zakupów, faktur itd.

Twórcy systemu wierzą, że mobilność i prostota są kluczem do pozyskania danych, a co za tym idzie – podejmowania trafnych decyzji. Ten system utrzymania ruchu składa się z wielu modułów do wyboru, m.in.: Zgłoszenia pracy – modułu odpowiedzialnego za rejestrację uwag i problemów. Umożliwia dodatkowo śledzenie wcześniej zarejestrowanych zgłoszeń, pozwala na procesowanie modyfikowanie i ocenę zarejestrowanych danych.

System Queris CMMS

Stworzony przez praktyków utrzymania ruchu system wyposażony jest w wiele funkcjonalności, pozwalających na zarządzanie parkiem maszynowym. Dzięki niemu, pracownicy mają stały wgląd do stanu parku maszynowego w czasie rzeczywistym, mogą zgłaszać i zarządzać awariami, mają wgląd do magazynu części zamiennych oraz harmonogramowania oraz przeglądania prac. 

Aplikacja dostępna jest w wersji mobilnej oraz webowej dla przeglądarek internetowych. Podobnie jak konkurencyjny QR maint posiada możliwość zintegrowania kont pracowników ekranem. Moduł Queris CMMS TV wyświetla najważniejsze informacje na dużym ekranie, niczym na tablicach lotów na lotniskach. 

Dodatkowo wewnątrz systemu możliwy jest elektroniczny obieg dokumentów usprawniający komunikację. Działania prewencyjne wspierane są dzięki modułowi harmonogramu, który ułatwiający rozplanowanie czynności w czasie. Na podstawie zebranych danych możliwe jest obszerne raportowanie.

AWARIE ITgenerator

Elektroniczny system zarządzania awariami ITgenerator to jedyne rozwiązania z możliwością pełnej personalizacji, dopasowania do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, a nawet nadania atrybutów wizualnych firmy tj. logo, kolorów marki itp. 

Do zgłoszenia awarii wystarczy jedynie smartfon. Z kolei do pełnej kontroli nad procesem zgłaszania i zarządzania awariami – webowy panel administracyjny. Dla pracowników jest to ogromna oszczędność czasu. Cenne minuty prac administracyjnych, teraz poświęcić mogą na właściwe obowiązki. 

Działanie aplikacji jest intuicyjne: po pierwsze po dostrzeżeniu awarii maszyny, można dodać ją do rejestru skanując kod QR, bądź dodając ją ręcznie. W czasie rzeczywistym zgłoszenie pojawi się na urządzeniach serwisantów, liderów oraz kierownika UR. Przez ponowne zeskanowanie kodu QR można zarządzać statusem awarii. Od tego momentu liczony jest czas naprawy. Na podstawie wszystkich interakcji aplikacja zbiera dane, które następnie administrator może wygenerować w formie raportu. 

Dodatkowo wersja mobilna wyposażona jest w powiadomienia PUSH, możliwość dodawania pomocy oraz obszerną bazę wiedzy. Kierownik w panelu zarządzającym może nadawać zadaniom priorytet. 

Rozwiązanie to oferuje również usługę niemal natychmiastowego serwisu – dzięki niemu zespół developerów (twórców aplikacji) może interweniować w sytuacjach problemowych w pierwszym dniu roboczym od zgłoszenia.

 

Oceń ten wpis:
4.5/5 - (2 votes)

Aplikacje mobilne na zamówienie w duchu UCD

Blog

Aplikacje mobilne na zamówienie w duchu UCD

4.5/5 - (2 votes) Z UCD chętnie korzysta branża IT. Aplikacje mobilne na zamówienie to wręcz książkowy przykład produktu, w którym cała uwaga zespołu projektowego skupiona być powinna na użytkowniku....

Czytaj dalej