Polityka prywatności

§1 Informacje ogólne:

 1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy itgenerator.pl, itgenerator.com (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem serwisu itgenerator.pl oraz domeny itgenerator.pl jest ITgenerator sp. z o.o. z siedzibą ul. Bielska 5C/2, 61-435 Poznań, NIP: 7831753757, REGON: 366531099, KRS: 0000662733.
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
 4. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.itgenerator.pl/copyright

§2 Przetwarzanie danych:

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest ITgenerator sp. z o.o. z siedzibą ul. Bielska 5C/2, 61-435 Poznań, NIP: 7831753757, REGON: 366531099, KRS: 0000662733, e-mail: (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
 3. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  Cel Podstawa prawna Czas
  Wykonanie umowy na linii Administrator – Użytkownik (dalej: „Usługi”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń
  Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora oraz art. 10 ust. 1-2 Uśude do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 7. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach wskazanych w punkcie 4 ust. 2.
 8. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w punkcie 4 ust. 2.
 9. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne w zakresie obsługi serwisowej strony oraz aplikacji.
 10. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 11. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 13. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 14. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganym przez RODO lub inne obowiązujące przepisy.
 15. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 16. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 17. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

§3 Treści Serwisu:

 1. Serwis gwarantuje pełną poufność danych użytkowników serwisu.
 2. Wszystkie nazwy, zdjęcia i logotypy oraz marki przedstawione na stronie należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.
 3. Serwis nie odpowiada za treści umieszczone na witrynach, do których odnośniki (łącza) zostały umieszczone w tym Serwisie.
 4. Wszystkie treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie praw autorskich.
 5. Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie ITgenerator, chyba że podany jest inny autor.
 6. Wszystkie treści, w których zaznaczony jest inny autor (np. artykuły, grafiki, itp) należą do podanego autora. ITgenerator zobowiązuje się pomagać w ochronie praw autorskich niniejszych treści.
 7. Kopiowanie oraz wydruk mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Dopuszcza się użycie niekomercyjne, jednak wszystkie treści pochodzące z Serwisu, muszą być opatrzone wyraźną informacją o swoim pochodzeniu.
 8. Jakiekolwiek inne użycie materiałów zawartych w Serwisie jest zabronione.
 9. Zabrania się cytowania oraz opracowywania materiałów zawartych w Serwisie bez zgody właściciela.